Ωράριο Λειτουργίας

Για ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας
 • Δευτέρα 08:30 - 15:30
  Τρίτη 08:30 - 15:30
  Τετάρτη 08:30 - 15:30
  Πέμπτη 08:30 - 15:30
  Παρασκευή 08:30 - 15:30
  Σάββατο 09:00 - 14:00
  Κυριακή Κλειστό

☎ +30 28910 23347 

☎ +30 6978014254


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

 energia
Το πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο ενεργειακό επιθεωρητή μηχανικό και κατατάσει το ακίνητο στην κατηγορία που ανήκει σύμφωνα με τις ενεργειακές απώλειες που έχει. Πόση ενέργεια απαιτείται για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Το γραφείο μας διαθέτει θερμοκάμερα τελευταίας τεχνολογίας με την οποία δίνετε η δυνατότητα στο ιδιοκτήτη του κάθε ακινήτου  να κατανοήσει την ενεργειακή κατάσταση της ιδιοκτησίας του.

Έπειτα  προτείνουμε  στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ποιές μετατροπές ή παρεμβάσεις  μπορεί να κάνει στην ιδιοκτησία του ώστε να ανεβεί κατηγορία (ενεργειακή αναβάθμιση  κτιρίου).

Επίσης ενημερώνουμε πόσο περίπου θα κοστίζουν οι αλλαγές που θα επιλέξει να κάνει.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ (ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)  υφιστάμενου κτιρίου ή κατοικίας ή διαμερίσματος είναι τα εξής:

1) Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών).
2) Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπωνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
3) Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (στην περίπτωση που το κτήριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.
4) Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια,τοπογραφικού & σχέδια ξυλοτύπων.
5) Μελέτη θερμομόνωσης. (εάν υπάρχει)
6) Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
7)Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτηρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας (ΔΕΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ κτλ).
8)Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας (συντήρηση καυστήρα).
9)Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτηρίου (διαχειριστής)